Magkano magpa brace pag upper lang

Kaye : Magkano magpa brace pag upper lang?

Ask the Dentist Pangasinan : Hi Kaye. Sa dental braces, hindi pwede na upper lang ang lagyan. Hindi din pwede na lower lang ang lalagyan. Upper at lower lagi ang nilalagyan sa Orthodontic treatment. Ang maxilla at mandible mo ay magkatugma. Laging upper at lower ang nilalagyan.