Paano Ginagawa ang Pustiso

Paano nga ba ginagawa ang pustiso? Ating silipin ang personal dental lab ng Pangasinan Dentist sa Rosales Pangasinan.

Nagsisimula ang lahat sa pagsusukat ng bibig ng pasyente.

Impression ng pasyente
Impression ng pasyente

Mula sa sukat, ginagawa ang modelo. Ito ay tinatawag ding cast. Ito ay kopya ng sinukatang bungal na upper jaw ng pasyente.

Model ng upper jaw ng paseynte
Model ng upper jaw ng paseynte

Sa cast, ginagawa ang wax denture. Ang wax denture ang sinusubukan o pini-fit sa pasyente upang makita ang itsura at kung tama ang nakuhang kagat, bago iluto ang pustiso.

Wax denture para masubukan muna sa pasyente
Wax denture para masubukan muna sa pasyente

Bago iluto, inihahanda muna ang wax denture. Ito ay pinapakinis at inaayos ang kurba ng mga gilagid.

Inihahanda sa pagluluto ng pustiso
Inihahanda sa pagluluto ng pustiso

Ang wax ay pinapalitan ng acrylic resin na kulay pink. Dito din nilalagyan ng kulay base sa kulay ng gilagid ng pasyente. Sa Pangasinan Dentist, kinokopya namin ang kulay ng gilagid ng pasyente.

Ilalagay na ang acrylic upang iluto
Ilalagay na ang acrylic upang iluto

Sa Pangasinan Dentist, ang pustiso ay iniluluto ng walo hanggang sampung oras (8 – 10 hrs).

Pagkatapos maluto, ito ay pinapakinis at inihahanda sa pag-issue sa pasyente.

Processed denture
Processed denture

Para sa karadagang impormasyon, basahin ang English Version ng paggawa ng pustiso.

Tilite Bridge with Precision Attachment

Affordable Tilite Bridge with Precision Attachment

Back (distal) view of tilite bridge, fixed movable component on the distal of the matrix - dentistpangasinan.com
Back (distal) view of tilite bridge, fixed movable component on the distal of the matrix – dentistpangasinan.com
Buccal view of tilite bridge, fixed movable component on the distal of the matrix - dentistpangasinan.com
Buccal view of tilite bridge, fixed movable component on the distal of the matrix – dentistpangasinan.com
Distal of the fixed-fixed component and the matrix of precision attachment - dentistpangasinan.com
Distal of the fixed-fixed component and the matrix of precision attachment – dentistpangasinan.com

Porcelain Fused to Metal Bridge

Porcelain fused to metal bridge for 3 missing teeth with 4 abutments. The lateral incisor was endodontically treated. Post and core was placed after RCT. The patient is very happy with the final fixed restoration.

3 missing teeth, central incisors and 1 lateral incisor. - dentistpangasinan.com
3 missing teeth, central incisors and 1 lateral incisor. – dentistpangasinan.com
Esthetically pleasing porcelain fused to metal bridge - dentistpangasinan.com
Esthetically pleasing porcelain fused to metal bridge – dentistpangasinan.com

All Porcelain Bridge

Affordable All Porcelain Bridge in Rosales Pangasinan
Affordable All Porcelain Bridge in Rosales Pangasinan

In CAD CAM milled-porcelain core bridge, computer controlled technology is used to mill the framework instead of using the casting or the lost wax technique. Block of porcelain (zirconia) is cut by computer aided design/computer aided manufacturing system to produce the prosthodontic framework. The outer surface is made from compatible conventional porcelain.

Advantages
1. Excellent esthetics.
2. Metal free without losing strength.
3. Good shade stability.
4. All porcelain materials have low affinity to dental plaque.

Reference:
All Ceramic Bridge with CAD CAM Milled Framework – http://www.denturesguide.com/acb-cadcam/