Paano Ginagawa ang Pustiso

Paano nga ba ginagawa ang pustiso? Ating silipin ang personal dental lab ng Pangasinan Dentist sa Rosales Pangasinan.

Nagsisimula ang lahat sa pagsusukat ng bibig ng pasyente.

Impression ng pasyente
Impression ng pasyente

Mula sa sukat, ginagawa ang modelo. Ito ay tinatawag ding cast. Ito ay kopya ng sinukatang bungal na upper jaw ng pasyente.

Model ng upper jaw ng paseynte
Model ng upper jaw ng paseynte

Sa cast, ginagawa ang wax denture. Ang wax denture ang sinusubukan o pini-fit sa pasyente upang makita ang itsura at kung tama ang nakuhang kagat, bago iluto ang pustiso.

Wax denture para masubukan muna sa pasyente
Wax denture para masubukan muna sa pasyente

Bago iluto, inihahanda muna ang wax denture. Ito ay pinapakinis at inaayos ang kurba ng mga gilagid.

Inihahanda sa pagluluto ng pustiso
Inihahanda sa pagluluto ng pustiso

Ang wax ay pinapalitan ng acrylic resin na kulay pink. Dito din nilalagyan ng kulay base sa kulay ng gilagid ng pasyente. Sa Pangasinan Dentist, kinokopya namin ang kulay ng gilagid ng pasyente.

Ilalagay na ang acrylic upang iluto
Ilalagay na ang acrylic upang iluto

Sa Pangasinan Dentist, ang pustiso ay iniluluto ng walo hanggang sampung oras (8 – 10 hrs).

Pagkatapos maluto, ito ay pinapakinis at inihahanda sa pag-issue sa pasyente.

Processed denture
Processed denture

Para sa karadagang impormasyon, basahin ang English Version ng paggawa ng pustiso.