Napagdidikit ba ng Brace

John Patrick : Good evening Doc smile emoticon Napagdidikit ba ng brace yung space na naiiwan pag nabunutan ng ngipin or nabungi? Tia

Binalonan Pangasinan Dentist : Depende sa lawak ng bungi. Read these articles for more info about braces:

Braces FAQ


http://dental.tips/dental-braces/
http://www.costbraces.org/cost-of-braces/