Masama ang ngipin na di natuloy ang bunot?

Eric : Doc, hindi ba masama ang ngipin na di natuloy ang bunot?

Pangasinan Dentist : Masama Eric. Dapat mo din ituloy ang pagpapabunot diyan dahil hindi naman susubukang bunutin yan kung hindi indicated para bunutin. Kaya hindi man natuloy mabunot, dapat mo ding ipabunot. 🙂