Jacket Price

Dino : How much is teeth crowns price in the philippines?

Pangasinan Dentist : Depende sa kung ano klase. Ang price ng jacket na mukhang ngipin ay mula 5 thousand pataas. Yung jacket na hindi mukhang ngipin, mas mura. Gumagawa lang kami ng jacket na mukhang ngipin.

Leave a Reply

%d bloggers like this: